Kredyty

Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie oferuje kredyty dla Firm, Wspólnot oraz Stowarzyszeń.
Dostosowujemy się do potrzeb klientów – Gwarantując możliwość finansowania działalności firmy na atrakcyjnych warunkach.

kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt Obrotowy
w Rachunku Bieżącym

Może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytu, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

Kredyt Obrotowy w Rachunku Kredytowym

Kredyt Obrotowy
w Rachunku Kredytowym

Ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy.

kredyty inwestycyjne

Kredyty Inwestycyjne

Przeznaczone są na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy.

Kredytowa Linia Hipoteczna

Kredytowa Linia Hipoteczna

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub innych bankach i towarzystwach leasingowych.

Poznaj nowoczesną bankowość elektroniczną

z funkcjami dedykowanymi dla przedsiębiorców