Na dowolny cel związany z działalnością

Kredytowa Linia Hipoteczna

Na dowolny cel

Kredytowa Linia
Hipoteczna

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub innych bankach i towarzystwach leasingowych.

Okres kredytowania:

do 20 lat

  •  

Kwota kredytu:

Maksymalna kwota kredytu wynosi 75 % wartości nieruchomości mieszkalnej , działki siedliskowej, innej nieruchomości lub gruntów rolnych stanowiącej zabezpieczenie i własność Kredytobiorcy.

Zabezpieczenie:

Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:
 
  • hipoteka (docelowo na pierwszym miejscu) na nieruchomości należącej do Wnioskodawcy.
  • przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką, (jeśli nieruchomość jest zabudowana);
  • weksel własny in blanco  wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Spłata kredytu:

Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych zaś odsetek w ratach miesięcznych bądź kwartalnych

Uruchomienie
kredytu:

Kredyt wypłacany jest:
  • gotówkowo lub bezgotówkowo przelewem na wskazany rachunek bieżący 
  • w przypadku przeznaczenia kredytu na spłatę zobowiązań w innym banku – kredyt uruchamiany jest bezgotówkowo w ciężar rachunku kredytowego wskazanego do spłaty kredytu

Wykorzystanie
kredytu:

Bank kontroluje formę wykorzystania (wypłaty) kredytu, wyłącznie, jeśli Klient zadeklarował przeznaczenie całości albo części wnioskowanego kredytu na spłatę zadłużenia w innych bankach lub instytucjach finansowych.

Oprocentowanie
kredytu:

Wibor 3M (średni kwartalny) + marża Banku

Do pobrania

Co nas wyróżnia?

Kompleksowa oferta

Każdy biznes jest inny i potrzebuje dedykowanych produktów. Dopasujemy je do potrzeb Twojej Firmy.

Szybkie decyzje

W biznesie liczy się czas. Decyzje w naszym banku podejmowane są na bieżąco, a Ty płynnie prowadzisz działalność. 

Warunki do negocjacji

Zawsze masz możliwość porozmawiania o ofercie z zarządem naszego banku. Możesz negocjować warunki – jesteśmy partnerem!

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj sie z nami!

Nasi doradcy odpowiedzą na wszystkie pytania. Wybierz najwygodniejszą dla Ciebie formę kontaktu: zadzwoń do nas, napisz lub odwiedź jedną z naszych placówek.