Lokaty

 
Środki zdeponowane w Banku Spółdzielczym w Szczebrzeszynie objęte są systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. Z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.) do równowartości w złotych 100 000 euro.
  
Sprawdź naszą ofertę skierowaną do firm, JST oraz innych organizacji.
Lokaty dla Firm

Lokaty
dla Firm

Lokaty terminowe Standard w złotych i w walutach wymienialnych
Lokaty niestandardowe MIG oraz lokaty negocjowane w złotych
Lokaty Typu O/N (over/night) w złotych

Lokaty dla JST

Lokaty
dla JST i Stowarzyszeń

Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie udostępnia Państwu możliwość codziennego lokowania środków pozostających na rachunku bankowym bez składania odrębnej dyspozycji.

Poznaj nowoczesną bankowość elektroniczną

z funkcjami dedykowanymi dla przedsiębiorców