Informacja dla kredytobiorcy o ryzykach związanych z kredytem zabezpieczonym hipotecznie.

Informacja o ryzykach

BS Szczebrzeszyn

Informacja o ryzykach

Kredytobiorca zaciągający kredyt hipoteczny narażony jest na ponoszenie określonych ryzyk. Każdy kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu jest obciążony ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem zmiany cen rynkowych nieruchomości. Szczegóły w załączniku: „INFORMACJA DLA KREDYTOBIORCY O RYZYKACH”.

Ponadto Bank zachęca wszystkich Kredytobiorców do zapoznania się z komunikatem Urzędu Komisji nadzoru finansowego dot. ryzyka stopy procentowej: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_73678.pdf, publikacją dotycząca ryzyka stopy procentowej: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf oraz publikacją dot. wskaźnika WIBOR ustalanego przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowany m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.