Lokaty dla klientów indywidualnych

Lokaty to bezpieczny sposób oszczędzania. Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie oferuje tradycyjne lokaty terminowe w PLN i walutach wymienialnych oraz rachunki oszczędnościowe zapewniające wygodny dostęp do środków bez utraty odsetek.

Wybierz jedną z atrakcyjnych lokat, która zapewni Ci gwarantowany zysk po określonym czasie.

Depozyty w Banku Spółdzielczym w  Szczebrzeszynie objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Rachunek oszczędnościowy

Rachunek oszczędnościowy

Przeznaczony jest dla Klientów, którzy cenią sobie możliwość deponowania środków na oprocentowanym rachunku przy zachowaniu stałego dostępu do nich. Rachunek oszczędnościowy to swoboda wybierania środków bez utraty odsetek.
 
Rachunek oszczędnościowy to atrakcyjna alternatywa wobec tradycyjnych lokat oszczędnościowych przy jednoczesnej swobodzie dysponowania zgromadzonymi środkami.
 
Wybierając Rachunek oszczędnościowy zyskujesz:
  • możliwość wypłaty środków bez utraty naliczonych odsetek,
  • odsetki dopisywane co miesiąc,
  • bezpłatne prowadzenie rachunku,
  • gwarancja pierwszej wypłaty/przelewu w miesiącu bez opłat
  • możliwość dokonywania wpłat uzupełniających w czasie trwania umowy rachunku
Lokata terminowa

Lokata Terminowa

Lokata terminowa nieodnawialna to rodzaj lokaty bankowej, która jest umową między klientem a bankiem na określony czas (termin) i nie podlega odnawianiu po upływie tego czasu. Oznacza to, że po zakończeniu umowy, środki z lokaty zostaną wypłacone na konto klienta wraz z odsetkami.

W przypadku lokaty terminowej nieodnawialnej nie ma możliwości przedłużenia umowy, a środki z lokaty są wypłacane na konto klienta w momencie jej wygaśnięcia. Oprocentowanie lokaty jest wyższe niż oprocentowanie konta oszczędnościowego.