Rachunki osobiste

Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie oferuje klientom indywidualnym, następujące rodzaje rachunków :

Rachunek ROR

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Konto osobiste daje swobodę decyzji w zakresie użytkowania konta w dowolnym czasie i miejscu.

Rachunek ROR Junior

Przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. POL-Konto Junior uczy odpowiedzialnego zarządzania pieniędzmi oraz zapewnia wygodę i bezpieczeństwo dzięki wydanej do niego karcie płatniczej.

Rachunek ROR Student

rachunek skierowany do osób do 25 roku życia, które rozpoczęły studia lub naukę w: szkołach wyższych, szkołach posiadających status wyższej uczelni lub szkołach pomaturalnych i policealnych .

Rachunek ROR Plus

Rachunek prowadzony jest dla osób fizycznych powyżej 18 roku życia, które zadeklarują systematyczne miesięczne wpływy na rachunek min. 2000 zł. Warunkiem założenia rachunku jest złożenie wniosku o wydanie karty Visa Classic Debetowa.

Rachunek ROR Świadczenie Zasiłkowe

Prowadzony jest dla osób pobierających świadczenia zasiłkowe. Wpływy na rachunek mogą pochodzić wyłącznie z tytułu przyznanych świadczeń zasiłkowych (np. zasiłki rodzinne, świadczenie pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz alimentacyjne).

Rachunek płatny na każde żądanie

Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową ma charakter rachunku oszczędnościowego i służy Posiadaczom rachunku do przechowywania środków pieniężnych.

Rachunki walutowe

Posiadacz rachunku oszczędnościowego w walucie wymienialnej może dokonywać rozliczeń pieniężnych m.in. w formie poleceń wypłaty za granicę. Polecenia wypłaty za granicę to tania, szybka i bezpieczna forma przekazywania środków pieniężnych.

SKO

Szkolna Kasa Oszczędności to system oszczędzania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Uczy on dobrych nawyków: systematyczności, oszczędności i rozważnego wydawania pieniędzy.

Poznaj nowoczesną bankowość elektroniczną

Przeniesienie rachunku do BS Szczebrzeszyn

Chcesz przenieść rachunek do naszego banku? Nic trudnego! Nasi specjaliści załatwia wszelkie formalności - szybko i wygodnie.

Dokonamy za Ciebie, bezpłatnie wszystkich formalności związanych  z przeniesieniem rachunku/usług płatniczych do naszego Banku.

  • Otwórz konto w naszym Banku,
  • Złóż  wniosek o przeniesienie rachunku/usług płatniczych wraz z Upoważnieniem do przeniesienia rachunku płatniczego 

Resztę formalności załatwimy za Ciebie:

Zlecimy zamknięcie Twojego dotychczasowego rachunku wraz z dyspozycją przekazania salda.
Przeniesiemy Twoje polecenia zapłaty, zlecenia stałe oraz wszystkie wskazane przez Ciebie usługi płatnicze.
Poinformujemy o zmianie numeru rachunku Twojego pracodawcę, ZUS, Urząd Skarbowy, a w razie potrzeby także inne, wskazane przez Ciebie instytucje.

Pliki do pobrania: