Komunikat dotyczący limitów dla transakcji niskokwotowych

Transakcje internetowe

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)

Pojedyncza transakcja internetowa100 PLN
Suma transakcji internetowych400 PLN
Liczba następujących po sobie transakcji internetowych5