Niedostępność Profilu Zaufanego 19-20 stycznia 2024

Niedostępność Profilu Zaufanego 19-20 stycznia 2024

Szanowni Klienci

Zgodnie z informacją przekazaną przez COI (Centralny Ośrodek Informatyki – www.coi.gov.pl) w piątek 19 stycznia 2024r. od godziny 20:00 do soboty 20 stycznia 2024r. godziny 16:00 niedostępny będzie Profil Zaufany