Niedostępność usługi Express Elixir oraz BLIK w dniu 27.05.2023

Szanowni Państwo,

W związku z planowanymi pracami w infrastrukturze Banku zrzeszającego, w dniu 27.05.2023 od godziny 06.00 do godziny 23.59, system Express Elixir nie będzie dostępny dla Uczestników, a zlecane transakcje będą odrzucane.

Dotyczy to także komunikatów BLIK.