Bank z polskim kapitałem!

Historia Banku

BS Szczebrzeszyn

Rok 1920

Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie jest to Bank z wyłącznie polskim kapitałem oraz wieloletnią tradycją. Oferta produktowa Banku jest skierowana dla rolników, osób prywatnych, podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji, w tym wspólnot mieszkaniowych i stowarzyszeń.

Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie został utworzony z inicjatywy kilku rolników w 1920 roku jako Spółdzielnia Oszczędności pod nazwą Kasy Stefczyka. Od  lipca 1950 roku funkcjonował jako Gminna Kasa Spółdzielcza. Obecnie obejmujemy zasięgiem działania gminy: Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów oraz  część gminy Zamość i Turobin.

BS Szczebrzeszyn

Spółdzielczy charakter

Bank od początku swego istnienia miał charakter spółdzielczy i takim pozostał. 30 września 2000 r. Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie przyłączył dwa sąsiednie Banki tj. Bank Spółdzielczy w Radecznicy i Bank Spółdzielczy w Sułowie, które z datą połączenia stały się jego Oddziałami.
Podstawowym celem naszej działalności jest stałe unowocześnianie oferty i procedur obsługi oraz traktowanie Klientów w sposób indywidualny.  Aby zapewnić Klientom sprawną i profesjonalną obsługę oraz sprostać oczekiwaniom nieustannie rozwijamy sieć naszych placówek.
 
Obecnie obsługa Klienta skupia sie w 5  placówkach tj. Centrali, 2 Oddziałach oraz 2 Punktach Kasowych. Systematycznie zwiększamy swój udział w rynku usług finansowych  przy jednoczesnym zachowaniu samodzielności funkcjonowania i tożsamości spółdzielczej.   
Wszystkie te działania sprzyjają umacnianiu dotychczasowej pozycji Banku, zwiększają skuteczność i wiarygodność jego działania oraz utwierdzają klientów   w słuszności wyboru jakiego dokonali korzystając z oferty lokalnego Banku.