Rada nadzorcza i Zarząd Banku

Władze Banku

BS Szczebrzeszyn

Rada Nadzorcza

Wojciech Hadam – Przewodniczący

Mirosław Matwij – Z-ca Przewodniczącego

Andrzej Piwowarek – Sekretarz

Jan Czop – Członek

Justyna Jóźwiak – Członek

Henryk Kruk – Członek

Mirosław Poździk – Członek

Jan Wujec – Członek

BS Szczebrzeszyn

Zarząd

Agnieszka Krukowska – Prezes Zarządu Banku

Arkadiusz Wołoch – Wiceprezes Zarządu Banku d/s finansowo – księgowych

Agnieszka Daniłowicz – Wiceprezes Zarządu Banku d/s handlowych