Na stworzenie nowego lub  zwiększenie istniejącego majątku

Kredyty inwestycyjne dla rolników

Kredyt celowy

Kredyty inwestycyjne

Przeznaczone są na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe – polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości. 

Wartość finansowania:

Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych (udziału własnego) Kredytobiorcy. Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi od 20% wartości przedsięwzięcia.

Okres kredytowania:

do 8 lat.

  •  

Formy spłaty:

Kredyt może być spłacany w ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych, natomiast odsetki od kredytu płatne w ratach miesięcznych lub kwartalnych.

  •  

Rozliczenie kredytu:

Kredytobiorca zobowiązany jest udokumentować celowość pobranego kredytu po zakończeniu realizacji inwestycji

  •  

Oprocentowanie kredytu:

Oprocentowanie kredytu ustalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej (Tabela oprocentowania dostępna w Placówkach  Banku).

  •  

Do pobrania

Co nas wyróżnia?

Kompleksowa oferta

Każdy biznes jest inny i potrzebuje dedykowanych produktów. Dopasujemy je do potrzeb Twojej Firmy.

Szybkie decyzje

W biznesie liczy się czas. Decyzje w naszym banku podejmowane są na bieżąco, a Ty płynnie prowadzisz działalność. 

Warunki do negocjacji

Zawsze masz możliwość porozmawiania o ofercie z zarządem naszego banku. Możesz negocjować warunki – jesteśmy partnerem!

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj sie z nami!

Nasi doradcy odpowiedzą na wszystkie pytania. Wybierz najwygodniejszą dla Ciebie formę kontaktu: zadzwoń do nas, napisz lub odwiedź jedną z naszych placówek.