Przelew natychmiastowy

Express Elixir

BS Szczebrzeszyn

Express
Elixir

 

Express Elixir to pierwszy w Polsce profesjonalny system rozliczeń płatności natychmiastowych wprowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Przelew Express Elixir to nic innego jak szybszy przelew tradycyjny. Za jego pomocą możesz w ciągu zaledwie kilku chwil przelewać pieniądze ze swojego rachunku prowadzonego w  złotówkach, na rachunek odbiorcy w innym krajowym banku, który jest dostępnym uczestnikiem systemu rozliczeń (bez konieczności czekania na standardowe sesje międzybankowe przychodzące i wychodzące).

Limit pojedynczej transakcji wynosi 20 tys. zł.  Z rozwiązania mogą korzystać Klienci Indywidualni i Przedsiębiorcy.

Przelewy natychmiastowe można realizować w godzinach pracy w placówce Banku lub całodobowo za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej EBO, z wyjątkiem przerwy w dni powszednie między godziną 16.00 a 17.00 oraz w weekendy między godziną 12.00 a 13.00.

Przelewy Express Elixir nie mogą być zlecane z rachunku podstawowego i z rachunków walutowych oraz na rachunki kredytowe i na rachunki lokat terminowych.

Lista banków, które umożliwiają przelewy Express Elixir i ich dostępność znajduje się na stronie: https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci.

Złożenie polecenia przelewu w trybie natychmiastowym wymaga zaznaczenia w bankowości internetowej lub mobilnej opcji przelewu natychmiastowego Express Elixir lub wskazania dysponentowi w placówce Banku chęci realizacji polecenia przelewu w tym trybie.

Opłata za przelew Express Elixir rozliczana jest zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie. Zasadą jest, że opłata za polecenie przelewu z rachunku rozliczeniowego złożone w placówce Banku wynosi 10 zł dla osób fizycznych i 15 zł dla przedsiębiorców, natomiast złożone w systemie bankowości internetowej lub mobilnej wynosi 5 zł dla osób fizycznych i 10 zł dla przedsiębiorców.